وام تعمیر مسکن و جعاله

5 فروردین 1401
0 نظر

مشاور املاک اورست

وام تعمیر مسکن

اگر به دنبال «تعمیر یا تکمیل» ملک خود هستید، میتوانید با دریافت وام و تسهیلات تعمیر مسکن، با خیالی راحت هزینه‌های آن را مدیریت کنید. در این مقاله به بررسی شرایط وام تعمیر مسکن (جعاله) خواهیم پرداخت. اگر قصد مطالعه در مورد سایر تسهیلات مرتبط با مسکن را دارید، به مقالۀ وام مسکن مراجعه کنید و همچنین به زوجین عزیزی که به تازگی ازدواج کرده اند و به دنبال دریافت وام ازدواج هستند، خواندن مقاله «شرایط دریافت وام ازدواج» را پیشنهاد میکنیم.

تسهیلات جعاله

در سیستم بانکداری ایران، خرید و فروش سهام، گشایش اعتبارات اسنادی، تعمیر و احداث راه و ساختمان و صدور ضمانت نامه های بانکی میتواند در قالب «جعاله» در بانک ها انجام شود. در مقوله تعمیر مسکن و به زبانی ساده تر، وام گیرنده با دریافت جعاله باید اجرت عمل انجام شده را به بانک پرداخت کند. در ادامه از تسهیلات جعاله به منظور «تعمیر و تکمیل مسکن» خواهیم گفت.

تسهیلات جعاله برای تعمیر مسکن

تسهیلات جعاله بانک مسکن برای تعمیر مسکن شامل موارد زیر میشود؛

 • حفر یا ترمیم چاه
 • سرویس حمام و آشپزخانه و دستشویی
 • ترمیم یا آسفالت پشت بام و کاشی کاری
 • جا به جایی در و پنجره ها
 • لوله کشی و سیستم گرمایشی و سرمایشی
 • تعمیرات جزئی داخل ساختمان؛ رنگ و نقاشی، خرید انشعاب آب و برق، لوله کشی آب و گاز و ترمیم سیم کشی معیوب ساختمان

تسهیلات جعاله برای تکمیل مسکن

تسهیلات جعاله بانک مسکن برای تکمیل مسکن شامل موارد زیر میشود؛

 • حیاط سازی
 • نرده کشی
 • کاشی کاری و موزاییک کاری
 • لوله کشی گاز و آب
 • نصب تاسیسات گرمایشی و سرمایشی
 • کابینت گذاری
 • تکمیل زیرزمین
 • حفر چاه
 • نصب موکت، پارکت، سرامیک و تغییرات داخلی ساختمان

تسهیلات جعاله بانک مسکن

بانک مسکن برای تعمیر یا تکمیل ملک، به ارائه دو نوع تسهیلات برای مردم میپردازد؛ «تسهیلات جعاله از محل سپرده گذاری» و «تسهیلات جعاله از محل اوراق حق تقدم». در ادامه به بررسی این موارد و تشریح شرایط هر کدام خواهیم پرداخت.

تسهیلات جعاله (اوراق ممتاز)

سقف تسهیلات جعاله از محل اوراق حق تقدم مبلغ 40 میلیون تومان بوده که پرداخت اولین اقساط آن، یک ماه بعد از انعقاد قرارداد آغاز میشود. نرخ سود تسهیلات 17.5 درصد، و حداکثر مدت بازپرداخت (به دو روشِ «ساده» و «پلکانی») 5 سال است. ضمنا مدت انجام تعهدات یک ماه میباشد.

وثیقه قابل قبول در تسهیلات جعاله با اوراق ممتاز

 • سفته: «120 درصد اصل + سود تسهیلات»
 • ترهین شش دانگ اموال غیرمنقول: «125 درصد اصل تسهیلات – اصل + سود و بیمه در قرارداد درج گردد»
 • حساب قرض الحسنه پس انداز: «100 درصد اصل + سود تسهیلات»
 • سپرده بلندمدت و کوتاه مدت ویژه: «110 درصد اصل + سود تسهیلات»
 • سپرده کوتاه مدت عادی: «110 درصد اصل + سود تسهیلات»
 • حساب های تعهدی پس انداز مسکن: «110 درصد اصل + سود تسهیلات»
 • سپرده های ممتاز: «110 درصد اصل + سود تسهیلات»
 • اوراق بهادار از جمله مشارکت منتشره بانک مسکن و mbs طبق دستورالعمل مربوطه: «110 درصد اصل + سود تسهیلات»
 • تنظیم قرارداد داخلی: اصل + سود تسهیلات با احتساب بیمه در قرارداد درج میشود

تسهیلات جعاله (سپرده گذاری)

تسهیلات جعاله با سپرده، از محل صندوق پس انداز یکم، حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان و صندوق پس انداز ساخت مسکن قابل پرداخت میباشد. سقف این تسهیلات مبلغ 5 میلیون تومان بوده که پرداخت اولین اقساط آن، یک ماه بعد از انعقاد قرارداد آعاز میشود. نرخ سود تسهیلات 11 درصد، و حداکثر مدت بازپرداخت (به دو روشِ «ساده» و «پلکانی» سالیانه) 5 سال است. مدت انجام تعهدات نیز یک ماه میباشد.

شرایط انتقال مانده بدهی

در مواردی که تسهیلات به اعتبار سند رهنی (با قرارداد داخلی) پرداخت شده است معرفی وثیقه جدید الزامی است. انتقال تسهیلات جعاله به بستگان نزدیک (پدر، مادر، فرزند، همسر،  برادر، خواهر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه) بدون واریز درصدی ازمانده بدهی و انتقال به غیر با واریز 10 درصد از مانده بدهی بلامانع است. در سایر موارد استعلام عدم وجود سابقه چک برگشتی، بدهی تسهیلاتی و استعلام داخلی الزامیست.

در پرداخت تسهیلات جعاله با سپرده چنانچه مدت سپرده گذاری یک سال و بیشتر باشد، یک درصد تخفیف نرخ سود در نظر گرفته میشود. در حال حاضر تسهیلات جعاله در یک نوبت پرداخت شده و به حساب تسهیلات گیرنده واریز میشود.

 

 

وثیقه قابل قبول در تسهیلات جعاله با اوراق ممتاز

 • سفته: «120 درصد اصل + سود تسهیلات»
 • ترهین شش دانگ اموال غیرمنقول: «125 درصد اصل تسهیلات»
 • حساب قرض الحسنه پس انداز: «100 درصد اصل + سود تسهیلات»
 • سپرده بلندمدت و کوتاه مدت ویژه: «110 درصد اصل + سود تسهیلات»
 • سپرده کوتاه مدت عادی: «110 درصد اصل + سود تسهیلات»
 • حساب های تعهدی پس انداز مسکن: «110 درصد اصل + سود تسهیلات»
 • سپرده های ممتاز: «110 درصد اصل + سود تسهیلات»
 • اوراق بهادار از جمله مشارکت منتشره بانک مسکن و mbs طبق دستورالعمل مربوطه: «110 درصد اصل + سود تسهیلات»
 • تنظیم قرارداد داخلی: اصل + سود تسهیلات»

در این مورد در سایت بانک مسکن بیشتر بخوانید.

مشاور املاک اورست

شرایط کلی تسهیلات جعاله بانک مسکن

در صورت تسویه تسهیلات دریافتی قبلی پرداخت مجدد تسهیلات جعاله به متقاضیانی که از تسهیلات جعاله بانک مسکن یا سایر بانک‌ ها استفاده کرده باشند، بدون محدودیت زمانی امکان پذیر است. پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات جعاله معادل سقف تسهیلات جعاله منهای حین الفسخ تسهیلات قبلی برای متقاضیانی که از تسهیلات جعاله این بانک یا سایر بانک‌ها استفاده نموده‌اند بلامانع است.

دریافت همزمان تسهیلات جعاله با اوراق و سپرده

میتوانید به صورت همزمان تسهیلات جعاله از محل اوراق ممتاز و سپرده را دریافت کنید. در این حالت دریافت تسهیلات جعاله برای تعمیر و تکمیل مسکن مورد نظرتان، در صورتی که تقاضای استفاده همزمان از «تسهیلات جعاله» با «تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن (شامل تسهیلات انفرادی یا زوجین)» ارائه شده باشد، امکانپذیر است. (حداقل 10 میلیون تومان و حداکثر 20 میلیون تومان)

پرداخت تسهیلات جعاله با سقف 20 میلیون تومان هم زمان با تعویض وثیقه یا انتقال مانده بدهی و تغییر نام مدیون تسهیلات خرید نیز امکانپذیر است. تسهیلات جعاله در یک نوبت پرداخت میشود و تسهیلات گیرنده یک ماه بعد از انعقاد قرار جعاله ملزم به پرداخت اولین قسط است.

وام تعمیر مسکن بانک ملی

بانک ملی ایران نیز، تسهیلاتی را جهت تعمیر مسکن ارائه میدهد. این تسهیلات در دو گروهِ «تعمیر مسکن با سند شش دانگ» و «تعمیر مسکن بدون سند شش دانگ» تقسیم میشوند که در ادامه به بررسی شرایط هر دو مورد میپردازیم.

شرایط دریافت تسهیلات بانک ملی

 • متقاضی باید حداقل 18 سال داشته و مقیم محل بوده و در محدوده شعبه ساکن باشد
  • در آن شعبه حساب پس انداز قرض الحسنه باز کند. (اولویت با کسانی است که بیش از یک سال سابقه افتتاح حساب دارند)
  • مبلغ تسهیلات 10 میلیون تومان است که باید متناسب با درآمد متقاضی باشد
  • نوع عقد، «جعاله» و مدت بازپرداخت آن حداکثر 3 سال و به اقساط مساوی ماهیانه (36 قسط) است.
  • نرخ سود طبق تعرفه بانک در عقود مبادله ای میباشد.

 

پیام بگذارید